Klimaatburgemeesters, waar staan die voor?

Klimaatburgermeesters, dat zijn er nu al bijna 300! Waar staan ze voor?

Ter illustratie: Ton Belderok is komend jaar klimaatburgemeester van Haarlem. Het verbinden van mensen en groeninitiatieven is zijn kracht, Zijn doel: in 2023 minimaal elke maand ‘een lintje doorknippen’ bij een nieuw duurzaam groen project. Het vieren van successen is volgens hem een goede manier om resultaat te boeken.

Ton Belderok is al jaren bezig met duurzaamheid. Zo was hij vanaf 2016 betrokken bij het omvormen van een parkeerterrein in de Waarderpolder naar een klimaatpark. De omliggende ondernemers zorgen nu zelf voor het groen. Ook is hij betrokken bij het Platform Groen, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente Haarlem op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Ton is te bereiken via climatematters.nl