Om te Beginnen ...

ZORG voor onze  L E E F O M G E V I N G

we helpen aan een perspectiefverschuiving

De stichting ClimateMatters heeft ten doel om bij te dragen aan een gezonder leef- en werkklimaat. Zij wil private en publieke instanties ondersteunen bij hun reactie op de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Ze brengt posities van partijen in kaart en legt verbindingen. Ze adviseert over oplossingsrichtingen met accent op een bio-based en human-based aanpak naast de technologische oplossingen. De stichting hanteert een integrale en systemische benadering om adequaat op de gevolgen van  klimaatveranderingen te reageren.

Het systeem denken is nodig om zo goed mogelijk vat te krijgen op bepalende factoren die in een netwerk (systeem) aan de orde zijn en handvaten bieden voor verandering.

De noodzaak voor een groene leef- en werkomgeving.  Klimaatveranderingen onder controle krijgen begint met een adequate opstelling jegens onze leefomgeving en onze consumtiepatronen. Zijn we doordrongen van de noodzaak om te veranderen en wat kunnen we doen? Na het inzicht zijn vele oplossingen mogelijk; naast technologische zijn biologische oplossingen wenselijk. ‘Funktioneel’ groen draagt bij aan het schoon houden van de lucht maar is ook gewoon mooi. Investeren in groen verdient zich terug met een gezonde leef- en werkomgeving.  

Mensenwerk. Nu klimaatveranderingen zich laten gelden ontstaat steeds nadrukkelijker het besef dat we het tij moeten keren, de balans zo goed mogelijk herstellen. De basis voor dit denken is te vinden in onze opstelling naar de natuur. Haar respecteren en een plaats geven staat aan het begin van het herstelproces. Om de herstelpogingen te laten slagen is het bundelen van krachten nodig. Des te meer partijen natuurlijk herstel ondersteunen des te meer kans op slagen en uitbreiding van het gedachtengoed.