Wat doen jullie eigenlijk?

Enthousiast vertellen over groen in de leefomgeving is vaak niet genoeg om duidelijk te maken wat ClimateMatters doet. Daarom hieronder samengevat waar we voor staan en in welke vorm dat tot uitdrukking komt.

ClimateMatters benadrukt het belang van welzijn en gezondheid in de leefomgeving. Zij doet dit door projecten te initiëren en te ondersteunen met accent op stedelijk groen, zoals op: stationspleinen. bedrijventerreinen en schoolpleinen. Dus in de breedste zin voor stationsbezoek, bedrijfsactiviteit en opleiding. Voor mensen. Hierbij is ClimateMatters verbinder, raadgever en initiator. Blogs op deze site geven enige impressies.