image

Komen tot oplossingen om het werkklimaat te verbeteren.

In een werkklimaat waar werknemers zich prettig voelen ligt de werkmotivatie hoger, zijn mensen productiever en creatiever. Verder weten we dat in een groene werkomgeving het verzuim lager ligt en werknemers zich vitaler voelen.

Quick win: Een groene wand
Herontwerp met binnenplanten voor zuurstof en afvangen fijnstof
Binnenklimaat conceptontwikkeling
Next step: healing environments creëren

FRISSE LUCHT, NATUURLIJKE OMGEVING

Werken aan vitale werknemers

In een prettige, groene en frisse werkomgeving zijn medewerkers vitaler en productiever.