image

Middels procesbegeleiding naar resultaat!

Wij zijn door de wol geverfde procesbegeleiders en hebben jarenlange ervaring in bestuurlijke, wetenschappelijke en bedrijfsomgevingen. Wij helpen besef en urgentie te kweken en helpen je bij het bepalen van de richting. We maken gebruik van creatieve werkvormen om te komen tot het gewenste resultaat. We brengen posities van partijen in kaart en leggen verbindingen. We hanteren drie peilers om aan verandering en klimaatadaptatie te werken. Onze expertise ligt bij het human-based perspectief.

Techno-based

ClimateMatters zoekt circulaire kansen in de bebouwde, door technologie gedreven, leef- en werkomgeving. We halen het beste uit gebruikte materialen en stimuleren gebruik van de nieuwste (schone) technieken.

Human-based

ClimateMatters staat voor een waardengedreven, human-based, visie en missie. Mensen, en hun samen leven & werken, vormen het uitgangspunt bij ons advieswerk. Wij hebben daarbij oog voor talenten & mogelijkheden en werken vanuit het motto 'Het kan wel!'

Bio-based

ClimateMatters biedt bio-based - groene - oplossingen om een prettig leef- & werkklimaat te creëren. Planten en bomen zorgen zowel binnen als buiten kantoor voor leefbare, mooie en aantrekkelijke (werk)omgevingen.

Van 20 stenen parkeerplaatsen naar een bloeiend mini-parkje; met z'n allen een paar weekend-dagen doorpakken, het kan!

'Wij kijken terug op een productieve en verbindende periode waarin in korte tijd veel bereikt is: het gevoel om met een relatief kleine groep, groots bij te dragen aan lokale klimaatdoelen.'

Ondernemers MAAKterrein, Waarderpolder, Haarlem