image

Werken aan bewustwording over klimaatverandering

Wij brengen urgentiebesef, bewustwording van eigen gedrag en bieden handelingsperspectieven. We volgen internationale wetgeving & initiatieven en benutten deze in de lokale context.

Probleembesef: kennis & inzicht verkrijgen over gevolgen klimaatverandering
Bewustwording: het doorvoelen van de verandering en idee krijgen bij wat er mogelijk is
Beweging: mensen bewegen om ‘tiny actions’ uit te voeren.
Collective action: mogelijkheden verkennen tot collectieve actie in een bredere groep van mensen of organisaties.

LAO TZU

The journey of a thousand miles, begins with one step.

Veranderingen behapbaar maken en samen stappen zetten.