image

Zorg voor onze leefomgeving; anders kijken, anders doen.

Stichting ClimateMatters heeft ten doel om bij te dragen aan een gezonder leef- en werkklimaat. Dat gaat over klimaatadaptatie, maar ook over een prettig binnenklimaat. ClimateMatters vindt dat we anders moeten gaan nadenken over onze leef- & werkomgeving en dat een perspectiefverschuiving nodig is: duurzamer, circulair, natuurinclusief, maar ook gericht op meer welzijn.

Klimaatadaptatie & systeemdenken

ClimateMatters hanteert een integrale en systemische benadering om
adequaat op de gevolgen van klimaatveranderingen te reageren.

Het systeemdenken is nodig om zo goed mogelijk vat te krijgen op bepalende factoren die in een netwerk (een systeem) aan de orde zijn en handvaten bieden voor verandering.

De noodzaak voelbaar maken

Het klimaat is dermate ontregeld dat we op veel plaatsen al last hebben van hitte, wateroverlast en luchtvervuiling. Klimaatveranderingen onder controle krijgen begint met een adequate opstelling jegens onze leefomgeving en onze consumptiepatronen. Zijn we doordrongen van de noodzaak van een groene leef- en werkomgeving en van veranderen? ClimateMatters helpt bij bewustwording.

Natuurlijk herstel & bundelen krachten

Nu klimaatveranderingen zich laten gelden ontstaat steeds nadrukkelijker het besef dat we het tij moeten keren, de balans zo goed mogelijk herstellen. De basis voor dit denken is te vinden in onze opstelling naar de natuur. Haar respecteren en een plaats geven staat aan het begin van het herstelproces. Om de herstelpogingen te laten slagen is het bundelen van krachten nodig. Des te meer partijen natuurlijk herstel ondersteunen des te meer kans op slagen en uitbreiding van het gedachtengoed. ClimateMatters brengt posities van partijen in kaart en legt verbindingen.

Groen als oplossingsrichting

Na het inzicht dat we nu echt aan de slag moeten, zijn vele oplossingen mogelijk; naast technologische zijn biologische en ecologische oplossingen wenselijk. ‘Functioneel’ groen draagt bij aan de biodiversiteit, waterretentie, verkoeling en het schoon houden van de lucht, maar is ook gewoon mooi. Investeren in groen verdient zich terug met een gezonde leef- en werkomgeving. ClimateMatters komt via procesbegeleiding tot resultaat.

Welzijn in organisaties

ClimateMatters hanteert de filosofie van de 'healing environment' en de rol die groen daarin speelt.

Werken doen we een groot deel van ons leven binnenshuis, in een gebouw. Zorg voor een goed ingerichte werkomgeving maakt ons productief en komt ons welzijn ten goede. Met zorg voor healing spaces valt nog veel winst te behalen. Onze slogan luidt: maak van onze werkhabitat een natuurlijke habitat.

Benieuwd naar de gunstige effecten van groen op het werk? Lees de factsheets van De Groene Stad over Groen & Werken (organisaties), Groen & Leren (scholen) en Groen & Herstellen (ziekenhuizen, zorginstellingen). En lees het resultaat van ons eigen research naar de bijdrage van groen aan gezondheid en welzijn van medewerkers.

Veranderfilosofie

Wij brengen verandering door stil te staan bij de veranderpotentie die reeds aanwezig is.
Of het nu gaat om een klimaatbestendig bedrijvenpark, een groener/prettiger binnenklimaat
of bewoners die groenere keuzes moeten gaan maken. Het vertrekpunt is het hier & nu:

Besef

Besef heeft betrekking op kennis & inzicht. Mogelijk herkennen partijen de probleemsituatie, maar er is weinig of geen besef van de gevolgen voor de maatschappij en/of de eigen bedrijfsvoering.

Bewustwording

Bewustwording gaat om relevantie, urgentie en het doorvoelen van de verandering. De relevantie voor de eigen situatie wordt erkend. Mensen ontwikkelen een visie en er ontstaat bereidheid tot actie.

Beweging

In beweging komen is het volgende stadium. Onderzoeken welke actie passend is. Plannen maken en een proof of concept ontwikkelen: laten zien dat het kan en hoe het eruit ziet.