image

Werken aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie

Wij denken mee over het stedelijk klimaat. We adviseren en doen voorstellen voor groepsinterventies om verandering op gang te brengen: bestuurders en beleidsmakers helpen aan argumentatie, besef van urgentie en mogelijke ingrepen. We hebben bij enkele gemeenten laten zien hoe beeldvorming en de 'proof of concept' methode inzicht geeft.

Partijen bij elkaar brengen en ‘sense of urgency’ vertalen: hoe kunnen we reageren op klimaatveranderingen
Helpen met de ontwikkeling van methoden en technieken om besef te ontwikkelen (bv. het ontwerp van een ‘climate game’, klimaatkaarten, -kaartspel.)
Herontwerp, conceptontwikkeling & realisatie beplanting bedrijventerrein
Aanwakkeren experimenten en doorontwikkeling concepten voor de circulaire economie

WATERROBUUST & HITTEBESTENDIG

Vitale (binnen)steden & bedrijventerreinen

Vormgeven aan verkoeling, waterretentie en prettige verblijfsruimten.