TEKEN VOOR EEN BURGERBERAAD KLIMAAT & MILIEU

De klimaat- en ecologische crisis zijn nog nooit zo zichtbaar geweest, maar ambitieus klimaatbeleid van de overheid blijft uit. Een Burgerberaad Klimaat & Milieu kan de politieke impasse doorbreken en met ambitieuze klimaatmaatregelen komen die ook nog eens worden gesteund door de samenleving.

In een burgerberaad wordt een groep burgers geloot die een goede afspiegeling vormt van de hele bevolking. Zij spreken in een onafhankelijk proces uitgebreid met experts en daarna met elkaar. Vrij van lobby en partijpolitiek bedenkt deze groep eerlijke, haalbare en toereikende klimaatmaatregelen. ClimateMatters steunt dit initiatief.

Het burgerberaad krijgt steeds meer aandacht in de media. Ook een aantal  politieke partijen heeft een burgerberaad over het klimaat in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Maar een burgerberaad zonder duidelijk mandaat om beslissingen te nemen en een duidelijke opdracht voor toereikend klimaatbeleid kan een tandeloze tijger worden. Om te zorgen dat er een ambitieus Burgerberaad Klimaat en Milieu hebben we jouw steun nodig.

Met inmiddels ruim 50 organisaties zijn we een coalitie begonnen om dat voor elkaar te krijgen. Doe met ons mee en teken de petitie voor een ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu en deel die met zoveel mogelijk mensen!