Rapport Groenblauwe bedrijventerreinen

Studente Lorena van der Meer van De Haagse Hogeschool heeft een onderzoeksrapport geschreven over groenblauwe bedrijventerreinen. Een preview van het rapport is hieronder downloadbaar; het volledige rapport is opvraagbaar via info@climatematters.nl.

Kansen in het proces

Bedrijventerrein zijn (meestal) sterk verhard. Dit maakt bedrijventerreinen kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden en heeft grote gevolgen voor de flora en fauna op en rondom bedrijventerreinen. De klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen, die belanghebbenden kunnen nemen, zijn bekend. Het probleem is dat belanghebbenden moeilijk het proces van de ontwikkeling van een groenblauw bedrijventerrein ingaan. Dit onderzoek vormt een eerste inventarisatie en heeft als doel de kansen in het proces, die belanghebbenden kunnen benutten bij de ontwikkeling van groenblauwe bedrijventerreinen, in kaart brengen. De onderzoeksvraag die hieruit kan worden geformuleerd, luidt: ‘Welke procesmatige kansen kunnen belanghebbenden benutten bij de ontwikkeling van groenblauwe bedrijventerreinen?’

Download preview