CM ontwikkelt workshop duurzaam gedrag

Diep in ons wezen voelen we een stille wens tot verandering. Hoe kunnen we ons die wens eigen maken, wat is onze dieperliggende veranderwens? Is dat eigenlijk de behoefte aan een leefbare aarde en leefbare samenleving?

In een workshop ontdek je om op een constructieve manier om te gaan met klimaatveranderingen en hoe je een actieprogramma opstelt en uitvoert.

Doe mee aan een creatieve verkenning en leer van een onzekere situatie.

Breng beweging en verandering op gang om samen te komen tot een duurzame levenshouding, prive, je opleiding of je werk.

DOWNLOAD PDF