Business case: de gunstige effecten van groen

ClimateMatters ging in op een uitnodiging van een Amerikaanse business school (Kelly School of Business) om haar business case te vergelijken met enkele Amerikaanse bedrijven. De vraagstelling luidde: ‘hoe draagt groen bij aan gezondheid en welzijn van werknemers?’ Deskresearch bij o.a. Microsoft, Amazon en enkele banken waar groen een essentieel onderdeel is van het bedrijfsdesign, wees uit dat er tenminste 5 factoren zijn die de productiviteit van werknemers kan bevorderen.

De gunstige effecten van groen

  • verhoogde productiviteit
  • aantrekkelijkheid en behoud van werk
  • verminderd ziekteverzuim
  • verhoogde gezondheid
  • verhoogd welbevinden

Literatuur

Lees hier meer over de effecten van groen: