Burgerberaad KLIMAAT

Van harte steunt ClimateMatters het initiatief van het Bureau Burgerberaad KLIMAAT

Sommige problemen zijn zo complex dat de politiek er niet alleen uitkomt. Historische uitdagingen als de energietransitie vergen keuzes die iedereen gaan raken. De veelkoppige klimaatcrisis vergt een net zo veelkoppige aanpak. Daarom pleit Bureau Burgerberaad sinds 2020 voor een landelijk Burgerberaad Klimaat. 

Een burgerberaad: veel landen om ons heen werken er al jaren mee. In een aantal weekenden bepalen gelote inwoners samen de beste aanpak voor complexe problemen. En wat blijkt? Gewone mensen zijn heel goed in staat om samen oplossingen te bedenken die haalbaar, toereikend en rechtvaardig zijn.

Nu is een nationaal burgerberaad klimaat ook in Nederland héél dichtbij. Nog voor de kerst bespreekt de Tweede Kamer of er een burgerberaad plaatsvindt. Dit is daarom hét moment om de politiek te overtuigen burgers te vertrouwen met een ambitieus burgerberaad. Daarom lanceert Bureau Burgerberaad de publiekscampagne “Als je het mij vraagt…” 

Wij steunen het burgerberaad al. En als we het jou vragen? Bekijk de campagne Teken de petitie Deel de oproep  #burgerberaadklimaat