Samenwerking met ‘Ruimte voor lopen’

Welbevinden op bedrijventerreinen

ClimateMatters en Ruimte voor Lopen werken sinds kort samen aan het welbevinden van werknemers op bedrijventerreinen. ClimateMatters gaat voor een integrale aanpak bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen naar werkterreinen. Met ‘ruimte voor lopen’ op bedrijventerreinen in een meer vergroende omgeving creëren wij een voorwaarde voor meer welbevinden van o.a. werknemers.

Op bestaande bedrijventerreinen (3.600) mag namelijk nog wel veel gebeuren aan het realiseren van een plezierige loopomgeving en natuurlijk ook fietsruimte. Wij zien enorme kansen om klimaatmaatregelen met groen te combineren met extra aandacht voor veilige en plezierige loopruimte. Bedrijventerreinen worden werkterreinen waar het logisch is om even buiten te lopen en al wandelend te vergaderen cq. brainstormen.