Reageren op klimaatveranderingen kan veel sneller

Stichting ClimateMatters laat met kosteneffectief voorbeeldproject MAAK-terrein zien wat gemeenten kunnen doen

Bijna dagelijks lezen we over de klimaatuitdagingen. Veel steden verdiepen zich in de vraag hoe klimaatadaptatie aan te pakken, hoe hittestress, wateroverlast en vervulde lucht te bestrijden. Ton Belderok en Roel Cremer van ClimateMatters tonen aan dat snel reageren mogelijk is en zichtbaar resultaat oplevert. Met het ondernemerscollectief van het MAAK-terrein in de Waardepolder transformeerden ze een parkeerterrein tot een mini-parkje. Een mooi groen innovatieproject, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Haarlem.

Hittestress en wateroverlast

Klimaatveranderingen zijn ook op bedrijventerreinen merkbaar. In versteende binnensteden is sprake van hittestress en wateroverlast en op oude bedrijventerreinen is dit vaak nog duidelijker merkbaar. De Waarderpolder is in de zomer bijna zeven graden warmer dan enkele kilometers daarbuiten.

Natuurlijke maatregelen

Gevolgen als hitteoverlast en vervuilde lucht zijn goed te bestrijden door meer natuur in de leefomgeving toe te passen. Bomen en struiken brengen verkoeling, nemen water op en vangen fijnstof af. Gemeenten en bedrijven richten zich vooral op prioriteiten in CO2 vermindering met vaak technische maatregelen. Investering in bio-maatregelen met planten bieden aantrekkelijke mogelijkheden. Groen is niet alleen gezond maar ook mooi!

Samen met ondernemers

Na enkele ontwerpsessies werden de ondernemers steeds enthousiaster en werkten ze mee om een parkeerterrein van 300m2 steen te vervangen voor een mini-parkje met ongeveer 1800 planten. Het voorbeeldproject maakt zichtbaar dat klimaataanpak met biodivers groen mogelijk is en hoe een bedrijvencollectief hiervoor te mobiliseren is. Dat laatste was vooral voor de gemeente Haarlem een kernvraag: zij waren vooral benieuwd naar de bereidheid van de ondernemers om mee te werken aan meer groen en minder steen.

Werkwijze

De bijdrage van Climate Matters aan het project bestond o.a. uit contacten leggen, plannen voorleggen, weerstanden overwinnen en aan de slag. De werkwijze was eenvoudig en effectief: gesprekken met het ondernemerscollectief, informeren over hoe het anders kan, groepsgewijs oplossingen bedenken voor minder steen en auto’s, en op tekeningen de metamorfose verbeelden. Doordrongen zijn van de noodzaak en bereidheid tot samenwerken met betrokken partijen is daarbij voorwaardelijk.

Low budget

Lokale partijen leverden materiaal voor het bouwen van wallen, storten van aarde en het aanbrengen van groen. Spaarnelanden leverde overtollige stenen, hiermee werden perken afgebakend en gevuld. MyEarth leverde voordelig planten en de ondernemers werkten hard mee aan het stapelen van stenen en het plaatsen van de planten. Na het voorwerk werd in drie weekenddagen het mini-parkje aangelegd. Op piekmomenten waren 30 man aan het werk.

Resultaat

De ondernemers van het MAAK-terrein in Haarlem kijken terug op een productieve en verbindende periode waarin in korte tijd veel bereikt is: het gevoel om met een relatief kleine groep groots bij te dragen aan lokale klimaatdoelen.