Voordelen van het project
 • Klimaatadaptatie
 • Bijdragen aan groenbeleid
 • Community gesmeed
 • Actief burgerschap
Over het project

ClimateMatters heeft actieonderzoek gedaan naar ondersteuning van een groener Haarlem. Het onderzoek wijst uit dat een kleine honderd Haarlemse stadsmakers en andere partijen werken aan initiatieven, projecten en advisering op het vlak van groenvoorzieningen. ClimateMatters heeft van deze stadsmakers een groene community gesmeed. Deze community is gedreven door burgerparticipatie om aan de slag te gaan met natuur en klimaat. De Community Groen & Klimaat en het Platform Groen voorzien de gemeente van advies. De community ondersteunt dialogen in de wijken en wil meer (strategische) focus aanbrengen naar de gemeente. De groenbeweging van onderaf legt de basis voor een klimaatbestendige stad met draagvlak vanuit de inwoners van de stad. Download hier de rapportage in pdf.

Betrokken partijen, o.a:
 • Spaarnelanden
 • Steenbreek 023
 • NME
 • IVN
 • wijkraden
 • stadsmakers
 • vogel-, bijen-, vlinder-, egel- organisaties
 • voedselorganisaties
 • bomenstichting
 • bomenwachters
 • ecologen
 • landschapsarchitecten
 • hoveniers
 • enkele raadsleden
Project Information
 • Category:
 • Status: Afgerond
 • Client: Gemeente
 • Date: februari 1, 2021