Manifest verplicht groene maatregelen bij woningbouw

De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit.

De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Hun gezamenlijke pleidooi staat in het manifest Bouwen voor Natuur. ‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. We roepen de politiek op: leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te realiseren’, aldus de opstellers.

De ondertekenaars van dit manifest willen een natuurstandaard voor nieuwbouw. Daarmee houden we steden en dorpen in Nederland leefbaar met voldoende biodiversiteit.

Waarom natuurinclusief bouwen?

Nederland staat dus voor een enorme woningbouwopgave: voor 2030 worden er 1 miljoen woningen gebouwd. Dat is slechts een van de uitdagingen waar we voor staan in steden en dorpen: we moeten de komende decennia bijvoorbeeld ook alle wijken klimaatadaptief maken en ruimte maken voor natuur. De opstellers van dit manifest willen de aanpak van deze uitdagingen combineren en natuurinclusieve nieuwbouw realiseren.

Natuurstandaard

De opstellers van het manifest willen een ‘natuurstandaard’ voor nieuwbouw. Omdat maatregelen voor natuur nu niet verplicht zijn, zit ‘natuur’ meestal niet in de aanbestedingseisen. Dit is heel nadelig voor bedrijven die wél aandacht besteden aan duurzaamheid en ecologie in hun voorstel.

Bouwstenen

  • De coalitie beschrijft drie groene ‘bouwstenen’ die in ieder bouwproject een plek moeten krijgen.
  • Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in gevels en daken, voor soorten als de huismus, gierzwaluw en vleermuis.
  • Natuur rondom de woning: groene daken, groene gevels, natuurlijke tuinen. Groene daken zorgen voor betere isolatie en vangen, net als onverharde tuinen, regenwater op.
  • Natuur in de buurt: parken en perken in iedere wijk, met daartussen verbindingsroutes voor dieren.

Initiatiefnemers

Het manifest is ondertekend door diverse partijen. Initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, NL Greenlabel en Vogelbescherming Nederland. Ook Nederlands grootste bouwbedrijven Volkerwessels, Ballast Nedam, BAM Wonen en Heijmans onderschrijven de oproep. ‘De politiek krijgt een manifest aangeboden, waar bouwers, natuur- en milieubeschermers en stedenbouwkundigen zich achter scharen.

Download manifest

>> Download het Manifest HIER.