Een basis voor een groene coalitie in Haarlem

Onderzoek van ClimateMatters naar ondersteuning van een groener Haarlem.

Het actieonderzoek wijst uit dat een kleine honderd Haarlemse stadsmakers en andere partijen werken aan initiatieven, projecten en advisering op het vlak van groenvoorzieningen. Deze groene community is gedreven door burgerparticipatie om aan de slag te gaan met natuur en klimaat. De Community Groen & Klimaat en het Platform Groen voorzien de gemeente van advies. De community ondersteunt dialogen in de wijken en wil meer (strategische) focus aanbrengen naar de gemeente. De groenbeweging van onderaf legt de basis voor een klimaatbestendige stad met draagvlak vanuit de inwoners van de stad.

Actieonderzoek

Actieonderzoek is een vorm van onderzoek waarbij sociale systemen niet alleen onderzocht worden, maar ook wordt gezocht naar oplossingen van problemen om te komen tot sociale verandering.

Download pdf

Van het actieonderzoek is een rapport beschikbaar in pdf.