ClimateMatters verbindt

We verbinden voor opdrachtgevers maar ook met externe partners.

Verbinden voor opdrachtgevers betekent dat we ‘ kwartiermaker‘ willen zijn voor projecten op het vlak van klimaatadaptatie. Zo namen we die rol al in de Waarderpolder op het MAAK bedrijventerrein en ook in Leiden zijn we actief met circulaire en ‘groene’ projecten.

Verbinden met externe partijen vinden we belangrijk om netwerken te verbreden en kennis te vergaren. Zo zijn we verbindingen aangegaan met STEENBREEK, RVO, de gemeenten Haarlem en Leiden.

De projecten waar we aan bijdragen hebben vaak betrekking op meedenken over de 17SDG’s. Als ClimateMatters stellen we voor om daarbij het accent te leggen op SDG17: partnerschap tot stand brengen en het bereiken van doelen. Deze competenties vinden we zo belangrijk dat we deze leidend willen laten zijn bij het werken aan de duurzaamheidsdoelen.

Hiervoor promoten we SDG17+ ® De plus staat voor het aansturen van projecten op basis van: ‘a FEELING | a KNOWING en | a DOING’  Met andere woorden, zonder betrokkenheid en diepere kennis van de noodzaak om te reageren op klimaatveranderingen gebeurt er weinig of te langzaam. In actie komen ‘a DOING’  ontstaat pas bij het zien en het voelen van de urgentie om in actie te komen.