ClimateMatters op Kennisportaal Klimaatadaptatie

In 2019 heeft de gemeente Haarlem het businesspark de Waarderpolder een subsidie gegeven om het terrein te vergroenen. Het parkmanagement van de Waarderpolder heeft toen samen met de beheerder van de openbare ruimte Spaarnelanden in totaal 9.000 m2 aan verharding verwijderd en vervangen door groen. Door dit extra groen is de Waarderpolder klimaatbestendiger en aantrekkelijker en is er is meer ruimte voor biodiversiteit.

Inbreng ClimateMatters

Dit succes is mede te danken aan de eerdere pilot die onder begeleiding van ClimateMatters tot stand is gekomen. Toen werd 300m2 parkeerterrein vergroend om de smaak te pakken te krijgen en ondernemers te stimuleren te investeren in groen.

Deze best practice is nu ook te lezen op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Zie ook hieronder.