Proef met hemelwateropvang

Op het MAAK-terrein gaat de Grondstoffen Hub – een intitatief waarin NS-materiaal wordt ge-upcycled – een Romney loods plaatsen. Het is de bedoeling deze loods ook klimaatadaptief in te richten. ClimateMatters gaat er daarom een proef uitvoeren met het opvangen en bufferen van regenwater.