Wie zijn wij?

 

Ton Belderok

Hij is in sterke mate gedreven door zorg voor het millieu en de natuur. Hij zet geduldig zijn energie in en wordt soms ongeduldig als resultaat uitblijft; geduldig als hij ziet dat zijn inzet stapje voor stapje effect heeft, ongeduldig als het gaat over trage reacties op klimaat veranderingen. Co-creeren en verbinden vormen zijn kracht. Vaardigheden die hij in zijn ambtelijke loopbaan heeft opgedaan. In projecten voor ClimateMatters zet hij zich nu in voor de vergroening van bedrijventerreinen.

 

 

Roel Cremer

Zijn laatste werkgever: TNO bood hem ongeveer 15 jaar een leerschool en broedplaats voor vele mooie projectoplossingen. Mens en (werk(omgeving staan centraal in zijn werk met motivatie als aandachtsgebied. Nu zet hij zich in voor een gezonde werk- en leefomgeving en de impact van groen op het welbevinden van mensen.. Hij werkt vanuit wat hij ziet en verbindt dit met wat hij weet. Hij vindt bruikbaar resultaat de belangrijkste uitkomst van zijn inspanningen en werkt bij voorkeur in co-creatie met een opdrachtgever. Zijn kernkwaliteiten zijn: empathisch, analytisch, oplossingsgericht, creatief, out-of-the box en vooruitziend.