Schijnzekerheid

Verzekeren is maar een lapmiddel

Een 'verzekering' geeft mij slechts het gevoel van verminderde onzekerheid. Kern van risico’s lopen, ongeacht of dit nu puur van materiele dan wel sociale aard is (inboedel of ziektekosten) is dat het lopen van risico’s op het hoogste waardeniveau een gevoel is. Het kan wel zo zijn dat mijn ziektekosten gedekt zijn maar het gevoel dat ik altijd een gezondheidsrisico loop is niet van materiele aard maar heeft betrekking op bestaanszekerheid. Het laatste soort onzekerheid is nauwelijks kwantificeerbaar, financierbaar, reduceerbaar of weg te nemen. Zo is het met veel risico’s die we lopen, wat voeding is voor de angstigen onder ons en daarmee een haast dankbare emotie voor verzekeraars. 

Trefwoorden: 

Reacties

Dit doortrekkend kun je stellen dat de hele economie draait op gevoel van onrust en incompleetheid....