Hoog tijd voor waardering van laaggeschoold werk!

Laaggeschoolde werknemers, zoals schoonmakers pikken het niet langer. Ze worden ondergewaarderd in inkomen en erkenning voor hun werk. Dit doet geen recht aan de inzet en beroepstrots van deze werknemers. Laaggeschoold werk is niet minder van belang dan hoger geschoold werk.


DeWerkdenkers vragen zich steeds af, ‘wat is de betekenis van werk’? Een geëmancipeerd antwoord zou zijn: ‘dat je gewaardeerd wordt om wat je doet en waarvoor je wordt betaald’. Waarom gaan schoonmakers dan massaal in staking en waarom wordt er een code ‘verantwoord marktgedrag voor schoonmaak- en glazenwassersbranche’ opgesteld? Omdat de relatie opdrachtnemer, opdrachtgever uit de hand gelopen is! De waardering van het werk is ondergeschikt geraakt aan aanbestedingsvoorwaarden en outsourcing.
 

Met gezond verstand en overleg leek het tij niet te keren. Van echte ‘sound market behavior’, zeg maar verantwoord marktgedrag, was geen sprake meer. Aanbestedingsvoorwaarden moeten het opnemen tegen de code. Een strijd tussen papieren tijgers. Functioneel staat de code nu boven de betrokken ‘sociale partners’: werknemers, werkgevers en belangenbehartigers. Hoe is het zover gekomen dat we een code nodig hebben om waardering tot uitdrukking te brengen? En waarom zou een code wel werken als sociale partners commerciële belangen (de voordeligste aanbieder) laten prevaleren boven ‘gezonde’ werkrelaties?

Naast de inhoud van de code (de regels en voorwaarden) is een attitude nodig om de naleving te garanderen. Deze attitude kan alleen maar tot stand komen als sociale partners de belangen van de doelgroep erkennen en daarbij vooral denken in termen van ‘waarde, waardering en waardigheid’ <klik voor PDF>. Er lijkt sprake van een klassieke vormfout: er wordt eerst nagedacht over de procedures (aanbesteding of code) en daarna gekeken hoe die in de praktijk werken. Over het hoofd wordt gezien dat het zinvoller is eerst stil te staan bij de essentie van het werk voor de betrokkenen (de werkgevers, de werknemers en de klant) om van daaruit te bezien hoe die essentie het best tot uiting kan komen, uitmondend in overeenkomsten en codes. Het is het toepassen van Simon Sinek’s Gouden Cirkel. Begin met het ‘why’, bepaal dan het ‘how’ en realiseer van daaruit het ‘what’. Wij denken graag met u mee!

Zie onze inspiratielijst voor meer informatie over de Gouden Cirkel.