De vraag bepaalt wie ervan leert

Als het gaat over generatie- of cohortverschillen wordt vaak in een richting geredeneerd: jonge generaties leren van de ervaren (lees oudere) generaties. Het is de halve waarheid en een dwaling, een praktijk die veel vernieuwingskansen uitsluit. Daarom het adagium: 'het is de vraag die bepaalt wie ervan leert'. Jonge generaties zijn niet belast met kennis en beelden uit het verleden, kunnen makkelijker 'out of the box' denken, zien mogelijkheden van nieuwe media en hebben andere opvattingen over netwerken en sociale relaties. Deze bijdrage kan bedrijfsorganisaties op nieuwe gedachten brengen en nieuwe markten genereren.

Natuurlijk is er veel kennis en expertise verzameld in het doen en laten van de ervaren werknemer wat heeft geleid tot vakmanschap. Maar 'actueel vakmanschap' omvat meer. Het gaat over de best passende houding, kennis en motivatie die een marktsegent tot nieuw leven brengt. Het actualiseren van vakmanschap kan goed overgelaten worden aan een selecte groep jongeren die daar aanleg voor heeft. Het laten groeien en bloeien van talenten is in dat verband een specifieke vaardigheid maar ook een uitdaging.

Zijn er ROC's of Hoge Scholen die aanddacht besteden aan 'hoe jonge talenten oudere werknemers kunnen coachen en motiveren'?