Innovatie Vernieuwd, Opening in viervoud (WRR rapport)

 

Kort na de presentatie van het rapport: “Innovatie Vernieuwd, Opening in viervoud” (te downloaden van de site) kopte de Volkskrant: “Accepteer dat innovatie negen van de tien keer niets oplevert”. Hiermee werd meteen de kern duidelijk: het beleid van de overheid is steeds meer gericht op het toepassen van bewezen effectieve methoden en dat is wat in het rapport diffusie en exploitatie genoemt wordt. Diffusie en exploitatie zijn activiteiten die hun eigen dynamiek en risico’s hebben, maar in principe veel minder risicovol zijn dan exploratie, het vinden van nieuwe oplossingen voor problemen.

Daarnaast wordt gesteld dat innovatie de motor is voor welvaartsvorming en –behoud en dat we als Nederland goed (beter dan het gemiddelde in de EU) scoren op zaken als octrooiaanvragen (we zijn dus goed in onderzoek), maar dat we de opgedane kennis niet te gelde (valorisatie) kunnen maken.


De belangrijkste boodschap is verwoord in de vier openingen die volgens de schrijvers nodig zijn om innovatiever te kunnen werken:

  1. Opening voor samenwerking: werk samen, met anderen die voldoende “anders”zijn dan jij, zodat je op nieuwe ideeen gebracht kan worden die wel haalbaar zijn.

  2. Opening voor verrassing en mislukking: misschien is de kreet 9 van de 10 mislukt wel wat overtrokken, maar innovatie heeft grote kans op niet halen van je orspronkelijke doelstelling. Leef daarmee en neem genoegen met die keren dat het wel lukt. Werk aan verhoging van die slaagkans door goed projectmanagement.

  3. Opening voor diversiteit: met name gericht op de overheid: probeer niet alleen met de gebruikelijke partijen te overleggen, maar zoek ook nieuwe invalshoeken. Voor bedrijven zou eenzelfde aanbeveling kunnen gelden: laat eens jongeren meepraten in een vergadering van het management bijvoorbeeld, of test eens nieuwe producten in een heel andere setting dan je tot dusver hebt gedaan.

  4. Opening over de grenzen: de wereld wordt steeds kleiner; zoek innovatiekansen niet alleen in ons land, maar werk samen en laat je inspireren door mensen en bedrijven in andere landen.

En wat over sociale innovatie?

Ook hier is genoeg te melden: er wordt gepleit voor een nieuw verbond tussen management en personeel: door samen te innoveren verbetert automatisch de kwaliteit van arbeid. Zeker bij een beroepsbevolking die steeds hoger opgeleid is, moeten hier mogelijkheden zijn om de intrinsieke motivatie van mensen aan te spreken en gezamenlijk ontwikkelen en intrapreneurship meer kans te geven.

Link naar rapport zelf

Link naar verkenningen die ten grondslag liggen aan rapport

Link naar discussie over "ambitie"