Commitment

Commitment is:

  1. zeggen dat je een bepaald initiatief "sympathiek" vindt
  2. je inzetten voor het welslagen van het initiatief
  3. schade lijden als een bepaald initiatief, waar je aan meewerkt, niet slaagt

In de praktijk zien we vaak de eerste twee, maar eigenlijk gaat het om de derde variant; je zet je pas echt in als het "ergens om gaat". Wikipedia geeft dat ook aan. Laten we commitment als term niet laten verwateren!